Projekty

Veselé kino

Díky projektu „Veselé kino“ realizovaném od 01. 10. 2019 do 30. 06. 2020 budeme moci pořádat veřejná promítání filmů na různých místech nejen v naší obci, ale zavítáme i do dalších městských částí tw rolex datejust 36mm mens 116233 0208 watch automatic.

Story of me/Můj příběh

Projekt „Můj příběh“ je o objevování vlastních kořenů, o poslechu příběhů, které nás ovlivnily a o tom, jak tyto příběhy uchovávat pro příští generace. Více o tomto projektu se dočtete na samostatných webových stánkách k projektu. MŮJ PŘÍBĚH

Babiččina česko-polská kuchařka

Projekt Babiččina česko-polská dobrovolná kuchařka, má za cíl zapojit mladé lidé z Veselé u Mnichova Hradiště a z Dobkowa u Jeleniej Gory (PL) do života komunity v těchto vesnicích prostřednictvím společné práce na česko-polské kuchařce s oblíbenými recepty babiček. 7 dobrovolníků z Veselé a 7 dobrovolníků z Dobkowa (16-26 let) bude nahrávat recepty dalších členů obou místních komunit, připravovat krátké instruktážní filmy a vybírat recepty do kuchařky. V rámci projektu proběhnou: školení: jak nahrávat a stříhat videa, základy orální historie, soutěž ve vaření „Veselá vařečka“ (Veselá), „Najlepsze Ciasto“ soutěž ve vaření (Dobkow), natáčení vítězných a dalších „babiččiných“ receptů mladými lidmi. Využití nahrávek pro přípravu kuchařky a videozáznamů pro tvorbu krátkých filmů.

Projekt je financován v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace MŠMT.

 

Veselé Vesnice – Happy Villages

Rozdílné kultury, problémy malých vesnic
inspirace, nové nápady, dobré zkušenosti – Česko, Polsko a Španělsko

Projekt, který nám pomůže objevovat a učit se:
Jak pracovat s lokálními produkty?
Jak objevovat místní dědictví a pracovat s místní historií?
Jak organizovat setkání občanů?
Jak měnit malou vesnici aby byla přívětivější pro život?

Projekt je financován z Grundtvig – Life Long Learning – programu Evropské komise.

více informací

fotky

***

Veselá Veselá

 

 

 

 

 

Roční projekt byl vytvořen, aby jednoduše rozveselil Veselou. V rámci projektu bude po třiceti letech obnovena Veselá pouť a Masopust. Projekt spolufinancuje také náklady na výstavu a stezku živé paměti veselské. Projekt je iniciativou mládeže z Veselé a tak současně přináší místním mladým možnost se naučit ja pracovat s místním kulturním a historickým dědictvím. Projekt finančně podpořil vzdělávací program EU – Mládež v Akci my site.

fotky

***

Živá paměť veselská

Cílem projektu je vytvořit naučnou stezku a výstavu zaměřenou na živé příběhy o dějinách obce Veselá. V obci bude umístěno 10 info cedulí popisující a ilustrujících historické příběhy míst a lidí ve Veselé. Některé z příběhů budou doplněny o zvukové nahrávky pamětníků a o lavičky. Projekt podpořila Nadace VIA.

***

Živá paměť Veselská – obnovení místa zastavení a sochy sv. Jana Nepomuckého

Občanské sdružení Veselá vesnice podalo, prostřednictvím Osadního výboru Veselá, žádost na Město Mnichovo Hradiště o opravu sochy sv. Jana Nepomuckého a torza sochy ve Veselé.

Na základě skutečnosti, že Obecně Prospěšná Společnosti pro Český ráj – Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří vyhlásila 8. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 19 kola příjmu PRV, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategický plán Leader „Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří“ Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, se zaměření podpory 8. výzvy: fiche č. 6 krajina, ve které je možné žádat o finanční podporu na opravu sochy.

Rada města podání žádosti a před financování  projektu schválila.

Byla zahájena příprava žádosti a projektu s názvem Živá paměť Veselská – obnovení místa zastavení a sochy sv. Jana Nepomuckého, za spolupráce Města Mnichovo Hradiště, členů o.s. Veselá Vesnice, Sportovního klubu VESELÁ a občanů obce Veselé. Žádost byla podána u OPS pro Český ráj – MAS Český ráj a Střední Pojizeří v měsíci dubnu 2013.

Popis stavu sochy sv. Jana Nepomuckého

Na křižovatce k Bakovu nad Jizerou stávala na podstavci o třech stupních v poloviční velikosti socha sv. Jana Nepomuckého. Byla pražského typu, polychromovaná, na vysokém trojdílném pravoúhlém stylobatu a sférickém jehlanovém podstavci. Dobře tesaná v r. 1736, asi v dílně sochaře Jelínka z Kosmonos. Na průčelí stylobatu byl malovaný nápis (prý podle zašlého rytého):

MUZI BOZI, JENE SVATY  schlédni na obec tuto a bídu naši. Mor, hlad, válku zažeň od nás (dva řádky zničeny) 1736.

Tento stav byl ve dvacátých letech minulého století. V poválečných letech byla socha již v dezolátním stavu. Pískovec se začal rozpadat. V roce 1957 tam socha ještě byla, pak zmizela. V současnosti je narušený originál uložen v lapidáriu zámku. Ve středu stylobatu (asi tam, kde byl nápis) byla za první republiky zasekána plechová skříňka pro píchací hodiny ponocného, který tímto prokazoval, že byl na obchůzce. V současnosti zůstal jen rozpadající se zvýšený podstavec v těsné blízkosti vozovky

Více na: http://www.mnhradiste.cz/urad/struktura/smrm/aktuality/5964-ziva-pamet-veselska-obnoveni-mista-zastaveni-a-sochy-sv-jana-nepomuckeho

***

Veselá Veselá – Wesolý Dobków

 

Cílem projektu je založit dlouhodobé a funkční mezinárodní partnerství mezi obcí Veselá u Mnichova Hradiště a Dobków (Polsko, Dolní Slezsko). Místní z Dobkóva mají již letitou tradici s pořádáním letního festivalu, vedením ekomuzea a podporou místních výrobků. Polští partneři se budou podílet na pořádání Veselé pouti a současně pro veselské toto znamená možnost se zúčastnit festivalu v Dobkóvě. Během projektu také vznikne společný web o obou slavnostech a film. Projekt byl podpořen Visegrádským fondem.

 fotky

***

Don´t worry, be happy!

   

Týdenní mezinárodní setkání mládeže z Estonka, Španělska, Portugalska, Polska a Čech proběhne od 17 do 25.6.2012. více informací

 fotky

Napsat komentář