Na platformě předchozích táborů, které ve Veselé od roku 2019 pořádala společnost Malyra, s.r.o. pro vás chystáme ty letošní.

KDE ?
Ve Veselé u Mnichova Hradiště v zahradě Domu Ludmila, jako v minulých letech

KDY?
V týdenních turnusech, v čase od 7:00 do 16:00 hodin
10. -14. 7. 2023
17. – 21. 7. 2023
07. – 11. 8. 2023
14. – 18. 8. 2023
21. – 25. 8. 2023

PRO KOHO?
děti od 3 do 12 let, kapacita tábor od 10 do 16 dětí, v případě účasti méně než 10 dětí se turnus nemusí uskutečnit.

ZA KOLIK?
základní cena tábora 1.785,- Kč + strava

STRAVOVÁNÍ
Zajišťujeme oběd – objednáváme přes restaurace v okolí (hradí rodič, případně je možný ohřev vlastního). Pitný režim je zajištěn. Svačinu si každý přinese sám.

NÁPLŇ DNE?
Pro děti bude zajištěn program, hry, zábava, sport, tvoření, v případě zájmu také jednou týdně výlet (vstupné a dopravu hradí rodiče).

Pro pořádání táborů hledáme spolufinancování prostřednictvím Nadačního fondu Škoda Auto (NFSA). Zda NFSA naši aktivitu podpoří, bude známa informace nejdříve 15. 6. 2023. Z toho důvodu je zřejmé, že pro případnou realizaci až po vyhlášení výsledků není dostatečné časový prostor pro přípravu celé realizace.
V případě, že bude tábor podpořen dotací NFSA bude o výši příspěvků ponížena základní cena tábora. A to pro děti s trvalým bydlištěm v obci Mnichovo Hradiste v místní části Veselá a děti zaměstnanců společností Malyra, s.r.o. a Spokojený domov, o.p.s., které se na realizaci podílejí a částečně tábor spolufinancují. Pro ostatní děti, které by chtěly tábora využít bude platná základní týdenní cena.
Upozornění pro zaměstnance výše uvedených společností a rodiče dětí z místní části Veselá:
Při přihlašování dětí na tábor je třeba počítat s plně kalkulovanou cenou a to z důvodu, že není jisté, že bude dotace na tento tábor přiznána a tudíž zda dojde ke snížení ceny pro tuto skupinu dětí.

Dotazy prosím směřujte na paní Danielu Dutkovou
e-mail: vesela.vesnice@gmail.com, tel.: 777 976 154

Dokumenty k táboru

PŘIHLÁŠKA